Jury kriterier Juryn skall ta hänsyn till följande vid bedömning av tävlingsbidragen: – Belöna det som är nyskapande. – Om bidraget visar på en utveckling inom området. – Ambition vs utförande. Går tanken och handen åt samma håll? – Idéinnehållet, bygger arbetet på en stark idé? – Den konstnärliga kvalitén. – Hantverket. – Helheten. – Detaljerna. För att ett bidrag ska bli nominerat behöver det inte ha ”alla rätt” men gärna flera. Juryn ska dela ut guld- och silverdiplom baserat på de inlämnade bidragen och inte på vad som producerats utanför tävlingen. Resultatet av juryns arbete ska ge en god bild av vad svenska illustratörer och grafiska formgivare vill och kan göra just nu. Juryn ska nominera minst tre och max fem i varje kategori. Ett gulddiplom och ett silver diplom utdelas i varje klass. Juryn kan slå samman flera kategorier eller dela en kategori om de finner det nödvändigt. De har möjlighet att flytta tävlingsbidrag mellan kategorierna. Juryn kan också dela ut specialpris. Juryns beslut kan ej överklagas.