5 frågor till Tomas Ek på Fälth&Hässler, Kolla! 2009s främsta samarbetspartner

 


 

Hej Tomas! vi är väldigt glada på Kolla! att ni är vår främsta samarbetspartner från i år. Jag har ju jobbat med er i många år och blev extra glad att få med er i Kolla! och inte minst för ni är så engagerade. Jag har lite frågor till dig.

 

– Varför ville ni vara med som samarbetspartner (huvudsponsor) till Kolla!?
Dagligen arbetar vi tätt med både grafiska formgivare och illustratörer. Många gånger är det tack vare deras idéer som gjort att vi tagit nya kliv ut ur bekvämlighetszonen och där funnit nya sätt och nya höjder.
Det känns helt enkelt väldig rätt att vara en samarbetspartner i Kolla! sammanhanget.

– Vad är F&H styrka, jag undrar vad tycker ni att ni är bäst på?
I vår iver att nå det optimala resultatet är vi ständigt ifrågasättande. Vi har under de senaste tio åren arbetat och utvecklat metoder, som gör att vi kommer närmare den fotografiska bilden. Jag vill påstå att vi är bra på att ge oss iväg utanför de vanliga branschstandardiseringarna, vad gäller bildhantering, tryck och bokbinderiarbete. Vår ambition är att, så långt det går, möta kundens olika önskemål. Detta kräver naturligtvis ett bra samtalsklimat och förtroende mellan både kund och oss.

– Vilka är era främsta kunder och produktioner?
Våra vanligaste produkter är trycksaker som i färdigt skick har en rygg. Mjuk eller hård. Oftast är man ute efter mer än från PDFer och framåt. Vi arbetar fortfarande intensivt med scanning, bildhantering samt dokumenthantering. Jag skulle vilja påstå att de flesta kunder som söker sig till oss gör det för att man önskar lite till. Exemplets makt! Man har sett en bok eller katalog, som vi producerat, och vill ha något liknande.

– Har ni något nytt sätt ni har börjat jobba på?
Vi står just nu i ett skifte av tryckpressar, som tack vare teknikutveckling ger oss fler möjligheter än tidigare. Vi kommer att kunna ta hand om lägre upplagor till en förmånligare kostnad, än vad den gamla tekniken erbjöd. Ju fler språkbyten i svart eller färg ju mer används den nya tekniken.
I samband med detta kan vi också erbjuda digitaltryckning. Bortsett från små snabba typiska digtaltrycksaker kan vi också enkelt ta fram ett antal ex av den bok eller katalogproduktion som har 2-5 veckors tryck och bind resa framför sig. Det ger vår kund en möjlighet att förbereda och bearbeta sin marknad med några färdiga ex.
Något vi arbetat med länge men som ännu är ganska anonymt är vår portabla digitalfotostudio. Vi har under drygt 10 år haft foto som en del av vår verksamhet där vår fotograf, i de flesta fall, åker till objekten snarare än att objekten kommer till oss. I dessa fall ansvarar vi för kvalitén från foto till färdig produkt. Med tanke på att vår fotograf kan repro, papper och tryck är det fantastiskt att se vilka höjder man kan nå. Och ganska lätt.

– Vad gör ni tillsammans med Kolla! i år?
Som samarbetspartner i Kolla! får vi tillfälla att visa upp hela vår kedja. Dvs vi har varit hos Kolla! och digitalfotograferat alla bidrag till katalogen samt bildbearbetat och färgkorrigerat på plats. Dels för att vinna tid, men också för optimal färgställning. Tryckning, falsning textilhäftning och sist inbindning av omslaget i vår limmaskin.
Den 8 sidiga broschyren digitaltrycker vi och löser adresseringen samtidigt.

 

Läs mer om Fälth&Hässler här.