Instuktioner


Originalarbeten ska inte skickas in.

 

Arbetet ska vara monterat på svart kartong minst 5 mm tjock, helst »kapa«. Stående format: 50 x 70 cm eller 70 x 100 cm. Kartongen måste kunna stå för sig själv. Monteringskravet gäller ej böcker, produkter, underkategorin interaktivt och kategorin Rörlig bild.

 

Svenska Tecknare försäkrar inte insända tävlingsbidrag. Finns behov av försäkring måste deltagaren själv sörja för det. Tävlingsdeltagaren försäkrar att tävlingsbidraget inte är ett plagiat eller ursprungligen formgivet av någon annan. För tävlingsbidrag i huvudkategorin Rörlig bild, som innehåller musik, förutsätts att den tävlande själv har tillstånd att musiken används i utställningssammanhang. Detta är nödvändigt även om utställningsarrangören har avtal med STIM.

Anmälningsblankett måste följa varje inlämnat arbete.Monteringsanvisningar


GRAFISK DESIGN & ILLUSTRATION
•    Ditt arbete ska monteras på svart kartong/pannå.
(Gäller ej böcker och produkter) Kartongen måste vara så kraftig att den kan stå av sig själv lutad mot en vägg. Den får inte säcka ihop
•     Stående format. Storlek: 50 x 70 eller 70 x 100.
•     Endast ett arbete på varje pannå.
•     Om arbetet inte ryms på en pannå; fördela på flera och märk tydligt att de hör ihop.
•     Om du vill tävla med ditt arbete i flera kategorier måste du lämna in en montering till varje kategori.
Vi har inte möjlighet att flytta arbeten mellan kategorierna vid juryns arbete.
•     Böcker behöver inte monteras på kartong. Lägg boken i en plastficka tillsammans med anmälningsblanketten. Lägg en kopia av anmälningsblanketten i ett kuvert längst bak i boken.
•     Skicka gärna med den folder, tidning, eller liknande där din bild är publicerad. Det underlättar för juryn att förstå i vilket sammanhang bilden fungerat. Lägg trycksaken i en plastficka och fäst på pannån.
•    Webbplatser underkategorin Interaktiv: Lägg en skärmdump A4 storlek i en plastficka tillsammans med anmälningsblanketten.
Ange tydligt webbadressen, om särskilda program krävs för visning, om det är ljud med mera.
•    Övriga arbeten som spel etc: Lägg CD eller DVD i plastficka tillsammans med anmälningsblanketten.
•    Uppge en teknisk specifikation av vad som krävs för visning av arbetet. Vi tar emot arbeten på CD och DVD. Uppge om arbetet fungerar i PC och/eller MAC.
•    Om musik är en del av ditt arbete måste du själv skaffa tillstånd för att använda musiken i utställningen, om ditt arbete nomineras. Detta gäller även när utställningsarrangören har STIM-avtal.
•     Fyll i anmälningsblanketten så noga som möjligt. Hoppa över det som inte är relevant för ditt arbete. Skriv tydligt! Det du skriver ligger till grund för texter i utställningen och i katalogen om ditt arbete nomineras. Klistra fast blanketten på baksidan av kartongen, högst upp. Låt den översta delen sticka över på framsidan så juryn kan läsa din beskrivning av arbetet.

RÖRLIG BILD
•     Inga arbeten behöver presenteras monterade på kartong!
•     Övriga arbeten som filmer etc: Lägg CD eller DVD i plastficka tillsammans med anmälningsblanketten.
•    Uppge en teknisk specifikation av vad som krävs för visning av arbetet. Vi tar emot arbeten på CD och DVD. Uppge om arbetet fungerar i PC och/eller MAC.
•    Om musik är en del av ditt arbete måste du själv skaffa tillstånd för att använda musiken i utställningen, om ditt arbete nomineras. Detta gäller även när utställningsarrangören har STIM-avtal.
•     Fyll i anmälningsblanketten så noga som möjligt. Hoppa över det som inte är relevant för ditt arbete.
Skriv tydligt! Det du skriver ligger till grund för texter i utställningen och i katalogen om ditt arbete nomineras.