Jury

 

Sammansättningen av Kolla!-juryn är viktig. Målet är en bred jury som speglar branschens olika delar. För att undvika konsensus bör det också finnas med en utövare bosatt i utlandet, någon som kan titta på bidragen ”utifrån”. Kolla!-juryn utses alltid av ”Kolla-redaktionen” ihop med projektledaren för Kolla!. Redaktionsgruppen är en rådigivande grupp med utövare inom grafisk design, illustration och rörlig bild. Denna grupp varierar från år till annat. 

För några år sedan åkte Kolla! på stryk när ordet ”nyskapande” fanns med i anvisningarna till juryn. ”Går det att vara nyskapande? Är inte allting redan gjort?” undrade många. Men Kolla! har fortfarande som ambition att belöna det som är nyskapande. Andra saker som juryn ska ta hänsyn till är:


-Om bidraget visar på en utveckling inom området.
-Ambition vs utförande. Går tanken och handen åt samma håll?
-Idéinnehållet, bygger arbetet på en stark idé?
-Den konstnärliga kvalitén
-Hantverket
-Helheten
-Detaljerna


För att ett bidrag ska bli nominerat behöver det inte ha ”alla rätt” men gärna flera. Juryn ska dela ut guld- och silverdiplom baserat på de inlämnade bidragen och inte på vad som producerats utanför tävlingen. Resultatet av juryns arbete ska ge en god bild av vad svenska illustratörer och grafiska formgivare vill och kan göra just nu.