Kategorier


Nytt i Kolla!-tävlingen 2009.

Det har skett en del förändringar i både huvud- och underkategorier i år. Detta är ett led i arbetet med att utveckla och förbättra den kategori som tidigare kallades för ”Skärmbaserat”. Under nästa år kommer detta område att ses över ytterligare.

Till dess har huvudkategorin ”Skärmbaserat” förvandlats till ”Rörlig bild”, en ny kategori för animerad film, motion graphics,  musikvideos med mera.

Det som tidigare låg under ”Skärmbaserat” och avsåg spel och webb finner du i år under huvudkategorierna Illustration och Grafisk design med underrubriken ”Interaktivt”.

Verkar det krångligt? Studera huvudkategorierna Grafisk design, Illustration och Rörlig bild med sina underkategorier.

Om det fortfarande är oklart, kontakta Kolla!.