Grafisk Design

 

1. GRAFISK DESIGN

1.1 REDAKTIONELL DESIGN
Tidningar, tidskrifter och magasin.

1.2 IDENTITETS- & KONCEPTDESIGN
Logotyper, symboler, typsnitt och profilprogram.
Varumärkesbyggande kampanjer i print, webb och miljö.

1.3 INFORMATIONSMATERIAL
Kataloger, broschyrer, bruksanvisningar och blanketter.
Årsredovisningar.
Tekniska beskrivningar.
Skyltsystem (till exempelvis sjukhus, museer eller liknande).

1.4 FÖRPACKNINGSDESIGN OCH SKYLTMATERIAL
Förpackningsdesign till film, musik, spel, livsmedel-, hushålls- och skönhetsprodukter.
Skyltmaterial till butiksmiljö, kulturinstitutioner, allmänna och offentliga lokaler och liknande.

1.5 AFFISCHER

1.6 KONST- OCH DESIGNBÖCKER
Kataloger och böcker inom konst och design.

1.7 FACKBÖCKER & LÄROMEDEL

1.8 SKÖNLITTERATUR

1.9 INTERAKTIVT

1.10 STUDENTARBETE