Juryn stängde några klasser i år

I alla tre jurys valde man att stänga en eller fler underkategorier (klasser). Det var många och långa diskussioner kring hur man i varje jury skulle förhålla sig, utan att behöva stänga en klass. Kunde man t ex flytta över ett bidrag i en klass som skulle stängas? Och svaret är ja, det kan man. Det är också en viktig regel som finns att varje jury har möjlighet att flytta bidrag mellan underkategorier, för att finna den klass som är mest lämplig.

Enligt regelverket för Kolla!-tävlingen så har varje jury möjlighet att stänga en klass. Det måste finnas starka skäl för detta, och juryn måste vara helt enig. Det var man i år, eniga kring stängningen av fem klasser.

Det främsta skälet var att dessa klasser hade för få bidrag. Som jury är det oerhört svårt att få fram ett bra underlag för nomineringar, som minst tre, som flest fem och inte minst premiera med silver- respektive gulddiplom när det är för få anmälningar.

Kolla! har i år gjort en hel del förändringar i huvud- samt underkategorier. Vårt mål har varit att förtydliga och förbättra. Tyvärr lyckades vi inte nå ut i den grad vi önskade med dessa förändringar, vilket då resulterade i för få bidrag i de klasser som stängdes.

Följande klasser har stängts i årets tävling:

Grafisk design: 1.7 FACKBÖCKER & LÄROMEDEL, 1.9 INTERAKTIVT

Illustration: 2.7 INTERAKTIVT

Rörlig bild: 3.3 UNDERVISNING, INFORMATION & FAKTA, 3.5 ÖPPEN KLASS.

Självklart får du din anmälningsavgift tillbaka om din underkategori har stängts. Hör av dig till Inga på Svenska Tecknare så hjälper hon dig med detta. Maila Inga.

Har du frågor kontakta gärna projektledaren Nina Beckmann på Kolla!