Regler

 

 

Tävlingen är öppen för alla i yrkesverksamma grafiska formgivare och illustratörer samt för studenter i grafisk formgivning och illustration vid svenska designskolor.

Arbetet måste vara publicerat, i eller utanför Sverige, under perioden 1 augusti 2007 – 31 januari 2009.
Publiceringskravet gäller ej öppen klass 2.8, 3.5 och studentarbeten 1.10, 2.9 och 3.6.

För studentarbeten gäller att de ska vara producerade inom ramen för skolans/utbildningsinstitutets läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 1 augusti 2007 – 31 januari 2009. Studentarbeten behöver inte vara publicerade. Tävlingsavgiften för studenter gäller enbart aktiva studenter dvs studenter inskrivna vid skola under tävlingsperioden och enbart i studentkategorierna. Magisterarbeten får tävla i studentklass till studerandeavgiften även efter examen om det infaller i rätt tidsperiod för tävlingen.