Tävlingsavgift


Yrkesverksamma grafiska formgivare och illustratörer 600:– inkl moms per tävlingsbidrag.
Du får de två första bidragen till priset av ett. Tävlingsbidrag 1 och 2 kostar tillsammans
600:–, tävlingsbidrag 3, 4, 5, osv. kostar 600:– per st.

Studenter 150:– inkl moms per tävlingsbidrag.
Du får de två första bidragen till priset av ett. Tävlingsbidrag 1 och 2 kostar tillsammans 150:–tävlingsbidrag 3, 4, 5, osv. kostar 150:– per st.

Du betalar till postgiro 51 55 50-2 eller bankgiro 5203-9245.