Vad vill Kolla!?

Kolla! har kreatörsfokus. Det betyder att det i första hand är den enskilde kreatören och inte byrån eller kunden som ska uppmuntras. Kolla! vill visa på den bredd som finns inom yrket och hur illustration och att grafisk design ser ut och används i Sverige idag. Genom att följa Kolla! ska man kunna se hur yrket utvecklas och förändras.

Kolla! vill stärka yrkesgruppen. Nätverkande är bra och på Kolla!-dagen ges tillfälle att träffas och visa varandra vad vi gör.

”Det går inte att tävla i grafisk design eller illustration.” Ja, det har man ju hört. Men att medverka i tävlingar kan vara ett bra sätt för illustratörer att hitta varandra. Och för nya kunder att hitta oss. Att vinna en tävling är en fjäder i hatten och en välkommen bekräftelse i en bransch där ingen objektiv kvalitetsmärkning egentligen är möjlig. Dessutom stimulerar tävlingsformen till diskussion om illustration och grafisk design.