Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2010. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Vad bedömer juryn?

Kvalitetsbedömningen av tävlingsmomentet mäts genom kunskapen och omdömet från juryn.

Tre huvudkategorier: Grafisk design, Illustration, Rörlig bild

Sammansättningen är viktig. Målet är en bred jury som speglar ämnesområdet från olika vinklar. Inifrån branschen, utifrån branschen – andra yrkeskårer som arbetar med form, utländska inslag (för att undvika konsensus), med demografisk spridning.

En ny jury utses varje år av Kolla!-redaktionen. Denna redaktion är en rådgivande grupp som sammanstrålar för juryutnämning och utveckling av Kolla!. I år medverkar Eric Ericson, Sara Teleman, Liv Wadström, Nina Beckmann och Linda Johansson i redaktionen.

Juryn söker och tar hänsyn till:
Visar bidraget på utveckling inom området?
Ambition vs utförande. Går tanken och handen åt samma håll?
Idéinnehåll, bygger arbetet på en genomarbetad idé?
Konstnärlig kvalité
Hantverk
Helhet
Detaljer

Resultatet av juryns arbete ska ge en god bild av vad svenska illustratörer och grafiska formgivare vill och kan göra just nu. Guld- och silverdiplom delas ut i urvalet av de inlämnade bidragen (inte utifrån produktion utanför tävlingen.)
Tävlingsreglerna hittar du här.