Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2010. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Grafisk Design & Illustration

Originalarbeten ska inte skickas in. Dels för att du vill behålla dem, och dels för att vi inte returnerar några inskickade bidrag.

Alla bidrag skall skickas in digitalt.

En av dina bilder (om du vill skicka in flera) väljer du ut som representationsbild, (det är bra om denna bild finns i båda formaten, jpg och tiff) som kommer att visas på denna webbplats, eventuella samarbetspartners webbplatser och publiceras inom ramen för tävlingen Kolla!s användningsområde. Detta är även bilden som används i Kolla!-katalogen. Skicka minst en bild, max 3. Böcker och tidningar skall  skickas in fysiskt.

Den första bilden du laddar upp skall vara i jpg-format (representationsbild) då det är den som visas här på kolla.se, det är önskvärt och bra om du även sänder denna i tiff för eventuellt tryck.

Bilderna skall vara sparade i 300 dpi med färgläge RGB, bredd 200 mm. 

I klasserna Böcker och Redaktionell design skall även fysiska bidrag skickas in.

Namnge dina bilder med titel på verk, ditt för- och efternamn samt förkortning på kategori (GD, IL, RB) och underkategori. Om du skickar in flera bilder, namnge dem som avslutning i nummerordning, men den bilden du vill använda som representation med nr 1.

Exempel: Konsttidningens omslag. Anna Anderssson. IL. Omslagsillustration.1

Böcker och tidningar: Lägg publikation i en plastficka tillsammans med en utskrift på din anmälningsblankett.

Om du anser att ditt bidrag mer kommer till sin rätt i juryarbetet om det fysiskt skickas in går det naturligtvis bra, men är inget krav, förutom böcker och tidningar. Inga bidrag returneras. Även om du skickar in fysiska bidrag måste du bifoga digitala bilder som representerar ditt verk. Alla bidrag kommer att läggas ut på kolla.se.

Det du skriver i anmälningsformuläret ligger som grund för texter i utställning, publikation och på webbplats, så ta lite extra tid för dina formuleringar.

Svenska Tecknare försäkrar inte insända tävlingsbidrag. Finns behov av försäkring måste deltagaren själv sörja för det. Tävlingsdeltagaren försäkrar att tävlingsbidraget inte är ett plagiat eller ursprungligen formgivet av någon annan.

Svenska Tecknare förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera nominerade arbeten som pressbilder, i anslutning till artiklar om Kolla!, i utställnings- och filmsammanhang, på webbplatser, vid nomineringssammanhang samt i katalogen.

Du som skickar in material till tävlingen svarar för att inskickat material är fritt att använda för Kolla! enligt instruktionerna för tävlingen.