Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2010. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Rörlig Bild

Skicka in ditt bidrag på CD eller DVD i plastficka tillsammans med anmälningsblanketten, samt en stillbild/skärmdump. Om verket finns på webben, ange tydligt webbadressen, om särskilda program krävs för visning, om det är ljud till med mera.

Alla bidrag skall även anmälas med en jpg som representerar ditt verk, som läggs upp på kolla.se. Den skall vara 300 dpi med färgläge RGB, bredd 200 mm.

Alla bidrag kommer att läggas ut på kolla.se.

Om ditt bidrag är längre än 45 sekunder ber vi dig bifoga en klippt version, max 30 sekunder lång i Quicktime-format.

Namnge dina bilder med titel på verk, ditt för- och efternamn samt förkortning på kategori (GD, IL, RB) och underkategori. Om du skickar in flera bilder, namnge dem som avslutning i nummerordning, men den bilden du vill använda som representation med nr 1, och den anmäler du först.

Exempel: Filmfilmen. Anna Andersson. RB. Kortfilm och musikvideo.1

Uppge en teknisk specifikation av vad som krävs för visning av arbetet. Bidragen skall fungera i båda Mac och PC-miljö.

Det du skriver i anmälningsformuläret ligger som grund för texter i utställning, publikation och på webbplats, så ta lite extra tid till dina formuleringar.

Tävlingsdeltagaren försäkrar att tävlingsbidraget inte är ett plagiat eller ursprungligen formgivet av någon annan. För tävlingsbidrag som innehåller musik, förutsätts att den tävlande själv har tillstånd att musiken används i utställnings- och filmsammanhang. Detta är nödvändigt även om utställningsarrangören har avtal med STIM.

Svenska Tecknare förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera nominerade arbeten som pressbilder, i anslutning till artiklar om Kolla!, i utställnings- och filmsammanhang, på webbplatser, vid nomineringssammanhang samt i katalogen.

Du som skickar in material till tävlingen svarar för att inskickat material är fritt att använda för Kolla! enligt instruktionerna för tävlingen.