Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Kolla!-samtal 1

Paper planesDen samtida illustrationens visuella landskap

Det första samtalet av tre i serien I andras ögon

Datum: tisdag 1 februari 2011

Tid: 17.30 – 21.00

Plats: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr., Stockholm

Medverkande: Genevieve Gauckler, Angus Hyland/Pentagram, Esther Pearl Watson och Mark Todd.

Moderator: Sara Teleman, Iaspis

Språk: engelska

Illustratörer som jobbar mycket med populärkultur följer och skapar ofta internationella trender inom sitt område. Men vad består de här trenderna av – egentligen? Och samtidigt, har det inte alltid funnits vissa illustrationsgenrer där man kan peka ut vad som är svenskt, franskt eller amerikanskt? När man tittar på illustration som har några årtionden på nacken är det lättare att se de stora dragen, exempelvis vilka teman den tidens illustratörer arbetade med. Även om dagens praktik är svårare att överblicka är detta temat för Paper planes-samtalet. Vad har vi för övergripande teman idag? Varför behåller vissa genrer sin nationella särart och andra inte? Vilka är dagens visuella landskap och motivvärldar och är de verkligen så vidsträckta som vi tror?

Program

17.30-18.30: Paper planes – ett modererat samtal med Kolla! juryn i illustration 2011

18.30-19.10: Mat och dryck kan köpas

19.10-20.30: Presentationer

19.10-19.30: Genevieve Gauckler: ”GG says the Truth”

19.30-19.50: Angus Hyland: “Angus Hyland (Pentagram) in the dimension of the present moment”

19.50-20.20: Mark Todd och Esther Pearl Watson: ”Double trouble: Mark Todd and Esther Pearl Watson”.

20.20-21.00: Frågestund

Ett samarbete mellan och Kolla! (Svenska Tecknare) och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

Tack till: Fälth&Hässler

Paper planesThe visual landscapes of contemporary illustration

The first talk of three in the series From another point of view

Time: Tuesday 5.30 – 9.00 pm

Place: Iaspis, Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, Stockholm

Date:  1st of February

Participant: The Kolla! jury in Illustration; Esther Pearl Watson (US), Geneviève Gauckler (FR), Angus Hyland/Pentagram (UK), moderator Sara Teleman, Iaspis.

Language: English

Illustrators whose main subject is popular culture usually follow international trends. Or contribute to them. But what does such trends consist of – really? And at the same time, haven’t there always been areas within illustration that for some reason remain easy to distinguish as Swedish, French or American? Looking at illustration from a few decades distance, it’s easier to see the bigger tendencies, such as the subject matters illustrators worked with. To figure out contemporary illustration is harder, but that is what we are aiming to do during the course of Paper planes. What are our main subjects today? And why is it that some genres keep their cultural identity and others don’t? What are the visual landscapes and are they really as wide and big as we think?

Programme

5.30-6.30 pm: Paper planes – a moderated talk with the Kolla!-jury in illustration 2011

6.30-7.10 pm: Food and drinks can be bought

7.10-8.30 pm: Presentations

7.10-7.30 pm: Genevieve Gauckler: GG says the Truth

7.30-7.50 pm: Angus Hyland: Angus Hyland (Pentagram) in the dimension of the present moment.

7.50 – 8.20 pm: Mark Todd and Esther Pearl Watson: Double trouble: Mark Todd and Esther Pearl Watson.

8.20-9.00 pm: Discussion

Collaboration between Kolla! and Iaspis, The Swedish Arts Grants Committees’ International Programme for Visual Artists.