Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Kolla!-samtal 2

One moment in Time

Ett Kolla!-samtal om grafisk form i serien I andras ögon

Datum: tisdag 8 februari 2011

Tid: 17.30 – 21.00

Plats: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr. Stockholm

Medverkande: Kolla!-juryn i grafisk design: Georgianna Stout (USA), Sara De Bondt (Belgien, UK) och James Goggin (USA, UK)

Moderator: Martin Frostner

Språk: engelska

One moment in Time

Grafisk design är ofta beroende av relationerna mellan uppdragsgivare, mottagare eller betraktare och omgärdas av historiska, ekonomiska, politiska och sociala faktorer. Schweiz så kallade “International Typographic Style” tas ofta upp som historiskt exempel när man talar om västerländska visuella uttryck kopplade till nationell identitet eftersom den fick stor internationell spridning under 1950- och 60-talen. Holland, med sin långa konsthistoria och blomstrande ekonomi, har skapat ett gynnsamt klimat för olika visuella uttryck som satt holländska designer på kartan.

Det verkar emellertid som att det här området, som traditionellt sett varit möjligt att definiera genom specifika kulturella uttryck, har förändrats på senare tid. Idag verkar grafisk design ha öppnats upp och vidgats mot ett mer tillgängligt och populärt formspråk som utgörs av samplade medier och metoder. Stilar och idéer blandas och sprids i samma stund som de producerats. Så vad utgör en ”stil” idag och vilka ingredienser behövs för att den ska få fäste? Var skapas nya grafiska uttryck? Och kanske viktigast av allt, är de globalt använda Adobe-programmen, det bästa eller värsta som hänt dagens designer?

Program

17.30-18.30: One moment in Time – ett modererat samtal med Kolla! juryn i grafisk design 2011

18.30-19.10: Mat och dryck kan köpas. 60 Kr i kontanter.

19.15-20.30: Presentationer

19.15-19.35: Sara De Bondt: ”This is a Printing Office”

19.40-20.00: Georgianna Stout: ”2×4: Projects”

20.10-20.30: James Goggin: ”Practice/Practise”

20.30-21.00: Frågestund

I andras ögon är en serie modererade samtal med de internationella jurymedlemmarna för Kolla! 2011. De är själva utövare inom områdena illustration, grafisk form och rörlig bild och samtalen syftar till att undersöka hur det ser ut just nu, hur svenska utövare arbetar idag från en utomståendes perspektiv – I andras ögon. Varje samtal följs av fördjupande presentationer av de medverkande utifrån deras egna praktiker.

Ett samarbete mellan Kolla! som arrangeras av Svenska Tecknare och Iaspis, Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer.

One moment in Time

A Kolla!-talk on graphic design in the series From another point of view

Time: Tuesday 5.30 – 9.00 pm

Place: Iaspis, Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2 tr, Stockholm

Date:  8th of February 2011

Participants: The Kolla!-jury in graphic design: Georgianna Stout (USA), Sara De Bondt (Belgien, UK) and James Goggin (USA, UK)

Moderator: Martin Frostner

Language: English

One moment in Time

The existence of graphic design depends on the relationships between the commissioner, the public and the designer, surrounded by a historical, economic, political and social context. Looking at western graphic design history and nationally linked visual expressions one often refer to Switzerland and “The International Typographic Style” as an internationally widespread influence in the 1950 and 60´s.  Holland, with its long arts tradition and prosperous economy, has also managed to sustain a favourable environment for influential visual expressions. But it seems like a traditionally culturally defined discipline has now expanded into a democratized and popular visual language of sampled media, methods, styles and ideas; spread in the same minute they are produced. What constitutes a “style” today, and which ingredients are needed for it to be established? Where are the new graphic expressions created?  And most importantly, Is the globally used Adobe software the designer`s best friend or worst enemy?

From Another Point of View is a series of moderated public talks with the international members of the Kolla!-jury 2011. They are all practitioners within the areas illustration, graphic design and moving images. The purpose of the talks is to examine the lay of the land, how the Swedish practitioners work today From Another Point of View. Each talk is followed by an in depth-presentation by the participants departing from their own practices.

Arranged in collaboration with Kolla! by Svenska Tecknare/The Swedish Association for Graphic Designers and Illustrators and Iaspis, The Swedish Arts Grants Committees’ International Programme for practitioners within art, craft and design.