Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Kolla!-samtal

I andras ögon – tre Kolla!-samtal om illustration, grafisk design och rörlig bild arrangerade i samarbete med Iaspis.

Datum: tisdag 1, 8, 15 februari 2011

Tid: 17.30 – 21.00

Plats: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83,2 tr, Stockholm

Språk: engelska

Fritt inträde. Du kan ej boka plats i förväg, utan först till kvarn gäller (begränsat antal platser).

I andras ögon är en serie modererade samtal med de internationella jurymedlemmarna för Kolla! 2011. De är själva utövare inom områdena illustration, grafisk form och rörlig bild och samtalen syftar till att undersöka hur det ser ut just nu, hur svenska utövare arbetar idag från en utomståendes perspektiv– I andras ögon. Varje samtal följs av fördjupande presentationer av de medverkande utifrån deras egna praktiker.

From another point of view – three Kolla!-talks on illustration, graphic design and moving images

Date: Tuesday 1, 8, 15 February 2011

Time: 5.30 – 9.00 pm

Place: Projektrummet, Iaspis, Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 2nd floor, Stockholm.

Language: English

No entrance fee. Please be on time. Limited number of seats. First come first served.

From Another Point of View is a series of moderated public talks with the international members of the Kolla!-jury 2011. They are all practitioners within the areas illustration, graphic design and moving images. The purpose of the talks is to examine the lay of the land, how the Swedish practitioners work today From Another Point of View. Every talk is followed by an in depth-presentation by the participants departing from their own practices.