Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Kategorier

Grafisk design

1. Identitetsdesign
Logotyper, typsnitt och profilprogram, varumärkesbyggande kampanjer. Skyltsystem, till exempelvis sjukhus, museer eller liknande. I tryckt eller digital form. Webbplatser och varumärkesbyggande digitala koncept.

2. Förpackningsdesign
För t ex film, musik, spel, livsmedels-, hushålls- och skönhetsprodukter.
Digital anmälan samt fysiskt verk.

3. Design i miljö & affischer
Utställningsdesign, butiksdesign, monter- och mässdesign samt installationsdesign i miljö eller digital form.  Skyltmaterial till butiksmiljö, kulturinstitutioner, allmänna/offentliga lokaler och liknande. Affischer.

4. Tidningar och kataloger
Tidningar, tidskrifter, magasin – digitala likväl som i tryckt form. Årsredovisningar, kataloger, informationsfoldrar och liknande. Webbtidning, blogg och liknande i digital form.
Digital anmälan samt fysiskt verk.

5. Böcker
Böcker, skönlitteratur, konstböcker, fackböcker och läromedel.
Digital anmälan samt fysiskt verk.

6. Studentarbete

Illustration

1. Uppdragsillustration
Redaktionell-, reklam- och omslagsillustration med mera. För varor, tjänster, produkter, annonser, årsredovisningar och varumärkesbyggande koncept. Omslagsillustration till böcker, tidningar, musik, film, spel och broschyrer. Illustration i trycksaker men även digitala publiceringar så som på hemsidor, vid digitala kampanjer med mera.

2. Böcker
Illustrationer för litteratur, barn- och ungdomsböcker, läromedels och faktaillustration.
Digital anmälan samt fysiskt verk.

3. Serier och Graphic Novels
I tryckt form men även digital.
Digital anmälan samt fysiskt verk.

4. Öppenklass
Arbeten som inte passar in i övriga kategorier. Det kan vara publicerade arbeten, likväl som sådant som inte är publicerat, refuserade arbeten och experiment. I tryckta och digitala media.

5. Studentarbete

Rörlig bild

1. Kortfilm
Kortfilm; musikvideo, animation, Motion Graphics och liknande.

2. Film- och tv-grafik, vinjetter

3. Reklam- och beställningsfilm
Reklamfilm för TV, webb eller beställningsfilm för varumärken som använts för internt eller externt bruk.

4. Studentarbete