Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Vad bedömer juryn?

Naturligtvis utgår jurymedlemmarna från sina egna erfarenheter, ackumulerade kunskap och professionella omdöme när de bedömer kvalitén på de inlämnade bidragen.

Tre huvudkategorier: Grafisk design, Illustration, Rörlig bild.

Sammansättningen är viktig. I år har vi valt att arbeta med helt internationella jurys. Varje huvudjury innehåller tre personer från olika länder. Genom att välja internationellt etablerade jurymedlemmar önskar vi göra något nytt med själva tävlingsmomentet. Exempelvis kommer de att se med andra ögon, befriade från kännedom om vem som är vem och vilka byråer som är vilka, vilket är oundvikligt med svenska jurys. Med denna typ av jury tror vi även att resonemanget kring bidragen kan bli annorlunda och kanske även självaste urvalet.

En ny jury utses varje år av Kolla!-redaktionen. Denna redaktion är en rådgivande grupp som sammanstrålar för juryutnämning och utveckling av Kolla!. I år medverkar Martin Frostner, Sara Teleman, Nina Beckmann och Linda Johansson i redaktionen.

Juryn söker och tar hänsyn till:
Visar bidraget på utveckling inom området?
Ambition vs utförande. Går tanken och handen åt samma håll?
Idéinnehåll, bygger arbetet på en genomarbetad idé?
Konstnärlig kvalité
Hantverk
Helhet
Detaljer

Resultatet av juryns arbete ska ge en god bild av vad svenska illustratörer och grafiska formgivare vill och kan göra just nu. Guld- och silverdiplom delas ut i urvalet av de inlämnade bidragen (inte utifrån produktion utanför tävlingen).

Tävlingsreglerna hittar du här.