Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Kolla! i andras ögon

Kolla! 2011 fokuserar på det internationella perspektivet. Vad vi är i andras ögon?

Vi har i år bjudit in enbart internationella jurys, för att få nya perspektiv på det vi gör här i Sverige. Vi vill diskutera svensk design, illustration och rörlig bild. Hur ser den ut i andras ögon? Finns det något som är typiskt svenskt idag? Vi översköljs av influenser från olika delar av världen vare sig vi reser eller inte – vi studerar utomlands eller så kommer utländska studenter och utövare hit. Stärker det vårt nordiska design- och illustrationsarv? Eller späs det ut? Blir något annat? Identifierar vi oss numera istället med internationella trender och grupperingar? Och i så fall, vilken betydelse har det för det vi gör?

Dessa och många andra frågor vill diskutera.

Under juryarbetet i februari kommer vi att bjuda in till tre Kolla!-samtal med våra internationella jurymedlemmar. Då ska vi diskutera svenskhet inom design och illustration. Finns den? Vad består den av? Står den sig internationellt? Hur ser det ut med svenskar på den internationella arenan idag?