Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Grafisk design & Illustration

Skicka inte in några originalarbeten. Vi returnerar inte inskickade bidrag.

Alla bidrag skall skickas in digitalt, i vissa fall krävs även fysiska verk (information nedan samt under kategorier).

Om verket finns på webben, ange tydligt webbadressen och om särskilda program krävs för visning, om det är ljud till med mera.

En av dina bilder (om du vill skicka in flera) väljer du ut som representationsbild (bild nr 1) denna kommer att visas på www.kolla.se och publiceras inom ramen för tävlingen Kolla!s användningsområde, till exempel i Kolla!-katalogen. Skicka minst en, max 4 bilder.

Bildinstruktioner:

  • Bilderna du laddar upp skall vara i jpg-format för att kunna visas på kolla.se samt i .tif eller .psd för eventuellt tryck i Kolla!-katalogen. Om du har problem med uppladdningen av dina bilder, så måste vi ha .jpg format i första hand och helst 350 dpi (minst 300 dpi).
  • Upplösning: minst 300 dpi, gärna 350 dpi.
  • Storlek: ca 200 mm bred.
  • Glöm inte att spara bilderna som bara ett lager, de blir onödigt stora annars. Både 8 och 16 bitars fungerar bra.
  • Bilderna ska betraktas på en kalibrerad skärm med en färgtemperatur nära 5500 kelvin (mellan 5000-6500 anses som en bra betraktningstemperatur).
  • Standardvärdet för Gamma är 2.2.
  • RGB-format föredras då tryckeriet kan lägga på sin egen ICC-profil som är anpassad efter valt papper. Färgrymden Adobe RGB 1998 är att föredra.
  • Vitpunkten bör ligga på mellan 240/240/240 – 245/245/245 (R/G/B) i RGB-värde om man vill ha kvar ton i vitpunkten.
  • Svartpunkten bör ligga mellan 0/0/0 – 10/10/10 (R/G/B) så att den totala färgmängden lägger sig på rätt nivå.

Namnge dina bilder med ditt för- och efternamn samt förkortning på kategori (GD, IL, RB) och underkategori. Om du skickar in flera bilder, namnge dem som avslutning i nummerordning, men den bilden du vill använda som representation med nr 1.

Exempel: ”Anna Anderssson. IL. Omslagsillustration.1”

Obs! Förpackningar, Tidningar & kataloger, Böcker samt Serier & Graphic Novels skall även skickas in fysiskt: Lägg publikation eller förpackning i en plastficka tillsammans med en utskrift på din anmälningsblankett.

Om du anser att ditt bidrag kommer bättre till sin rätt i fysisk form går det naturligtvis bra att skicka in den så, men det är inget krav, förutom i ovan angivna. Var vänlig notera att inga bidrag returneras och att även om du skickar in fysiska bidrag måste du bifoga digitala bilder på samma arbete. Alla bidrag kommer att läggas ut på kolla.se.

Det du skriver i anmälningsformuläret ligger som grund för texter i utställningen, publikationen och på webbplatsen. Så ta lite extra tid för dina formuleringar, kolla noga att det är rätt personer angivna i projektet etc.

Svenska Tecknare försäkrar inte insända tävlingsbidrag. Finns behov av försäkring måste deltagaren själv sörja för det.

Tävlingsdeltagaren försäkrar att tävlingsbidraget inte är ett plagiat eller ursprungligen formgivet av någon annan.

Svenska Tecknare förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera nominerade arbeten som pressbilder, i anslutning till artiklar om Kolla!, i utställnings- och filmsammanhang, på webbplatser, vid nomineringssammanhang samt i katalogen.

Du som skickar in material till tävlingen svarar för att inskickat material är fritt att använda för Kolla! enligt ovan.