Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Rörlig bild

Skicka in ditt bidrag på CD eller DVD i plastficka tillsammans med anmälningsblanketten, samt en stillbild/skärmdump. Om verket finns på webben, ange tydligt webbadressen och om särskilda program krävs för visning, om det är ljud till med mera.

Om ditt bidrag är längre än 45 sekunder ber vi dig bifoga en ihopklippt version som är max 30 sekunder lång i Quicktime-format.

Alla bidrag skall även anmälas med en jpg samt tif eller psd som representerar ditt verk, som läggs upp på kolla.se. Du kan ladda upp en bild, max fyra.

Bildinstruktion för stillbild:
Digitala bilder levereras i formaten .jpg samt .tif eller .psd, minst 300 dpi, gärna 350 dpi.
 200 mm bred. Glöm inte att spara bilderna som bara ett lager, de blir onödigt stora annars. Både 8 och 16 bitars fungerar bra. Om du har problem med uppladdningen av dina bilder, så måste vi ha .jpg format i första hand och helst 350 dpi (minst 300 dpi).

• Bilderna ska betraktas på en kalibrerad skärm med en färgtemperatur nära 5500 kelvin (mellan 5000-6500 anses som en bra betraktningstemperatur).

• Standardvärdet för Gamma är 2.2.

• RGB-format föredras då tryckeriet kan lägga på sin egen ICC-profil som är anpassad efter valt papper. Färgrymden Adobe RGB 1998 är att föredra.

• Vitpunkten bör ligga på mellan 240/240/240 – 245/245/245 (R/G/B) i RGB-värde om man vill ha kvar ton i vitpunkten.
• Svartpunkten bör ligga mellan 0/0/0 – 10/10/10 (R/G/B) så att den totala färgmängden lägger sig på rätt nivå.

Om ditt bidrag blir nominerat så kommer denna bild även användas till vår årliga katalog. Så var noga med bildurvalet, att det även fungerar för tryckta media (enligt instruktion ovan).

Alla bidrag kommer att läggas ut på kolla.se.

Namnge dina bilder med ditt för- och efternamn samt förkortning på kategori (GD, IL, RB) och underkategori. Om du skickar in flera bilder, namnge dem som avslutning i nummerordning, men den bilden du vill använda som representation med nr 1, och den anmäler du först.

Exempel: Anna Andersson. RB. Kortfilm och musikvideo.1

Uppge en teknisk specifikation av vad som krävs för visning av arbetet. Bidragen skall fungera i båda Mac och PC-miljö.

Om musik är en del av ditt arbete måste du själv skaffa tillstånd för att använda musiken i utställning/film, om ditt arbete nomineras. Detta gäller även när utställningsarrangören har STIM-avtal.

Det du skriver i anmälningsformuläret ligger som grund för texter i utställning, publikation och på webbplats. Så ta lite extra tid för dina formuleringar, att det är rätt personer angivna i projektet och dylikt då denna information kommer att publiceras vid flera tillfällen.

Tävlingsdeltagaren försäkrar att tävlingsbidraget inte är ett plagiat eller ursprungligen formgivet av någon annan. För tävlingsbidrag i huvudkategorin Rörlig bild, som innehåller musik, förutsätts att den tävlande själv har tillstånd att musiken används i utställnings- och filmsammanhang. Detta är nödvändigt även om utställningsarrangören har avtal med STIM.

Svenska Tecknare förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera nominerade arbeten som pressbilder, i anslutning till artiklar om Kolla!, i utställnings- och filmsammanhang, på webbplatser, vid nomineringssammanhang samt i katalogen.

Du som skickar in material till tävlingen svarar för att inskickat material är fritt att använda för Kolla! enligt instruktionerna för tävlingen.