Detta är den arkiverade hemsidan för Kolla! 2011. Klicka här för att gå tillbaka till aktuella Kolla! året.

Regler

Tävlingen är öppen för alla yrkesverksamma grafiska formgivare och illustratörer samt för studenter vid skolor för grafisk formgivning och illustration.

Arbetet måste vara publicerat, i eller utanför Sverige, under perioden 1 augusti 2009 – 31 januari 2011. Publiceringskravet gäller ej Öppen klass och Studentarbeten.

Webb och kategori? Omöjligheten i att kategorisera interaktiva medier, då vi anser att de finns inom samma områden som tryckta media gör att ni i år hittar tävlingsklasser för interaktiva media under våra befintliga huvudkategorier. Vi tycker till exempel att en webbtidning bör finnas i kategorin ”tidningar” inom grafisk design, eller att en digitalkampanj med film bör sorteras under kategorin ”Reklamfilm” i Rörlig bild. Med interaktiva media kommer vi behöva utvecklas och förändra arbetet varje år. Kolla!s huvudfokus är att bedöma det visuella uttrycket snarare än teknik och funktion, och trots att dessa ofta går hand i hand så är det utifrån det visuella vi tar vårt avstamp.

Studenter tävlar alltid bara mot varandra i Kolla!s underkategorier ”Studentarbete”. De tävlar inte mot yrkesverksamma och etablerade kreatörer.
För studentarbeten gäller att de ska vara producerade inom ramen för skolans/utbildningsinstitutets läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 1 augusti 2009 – 31 januari 2011. Studentarbeten behöver inte vara publicerade.

Tävlingsavgiften för studenter gäller enbart aktiva studenter dvs studenter inskrivna vid skola under tävlingsperioden och enbart i studentkategorierna. Magisterarbeten får tävla i studentklass till studerandeavgiften även efter examen om det infaller i rätt tidsperiod för tävlingen.

Juryn har rätt att flytta bidrag inom olika underkategorier i samma  huvudkategori. Vid behov även skapa nya kategorier, som exempelvis förra året då studentkategorin i Rörlig bild var otroligt stark, då skapades två kategorier för att juryn ville premiera fler bidrag. Om det är för få bidrag i en kategori förbehåller vi oss rätten att juryn får stänga kategorin – som absolut sista utväg.

Du som skickar in material till tävlingen ansvarar för att inskickat material är fritt att använda för Kolla! i enlighet med instruktionerna för tävlingen. Den text och motivering du skriver till ditt bidrag är den som publiceras i Kolla!-katalogen, på webben och övriga platser. Var därför noggrann med namn, motiveringstext och liknande.

Alla inskickade bidrag kommer att exponeras på kolla.se.

Inskickat material returneras ej.