Jury 2013

Något av det finaste med Kolla! är juryn. Här har några av världens och Sveriges mest framstående lagt själ och hjärta i att diskutera och bedöma alla de bidrag som kommit in. I jakten på den perfekta jurysammansättningen har vi strävat efter en balans mellan legendarer och uppstickare, mellan kommersiell och konstnärlig erfarenhet, mellan nya och gamla medier, och mellan olika perspektiv och infallsvinklar.

En bra jurysammansättning är avgörande för tävlingen. Medlemmarna väljs därför med stor omsorg. De ska ha ett levande engagemang för form, en stark förankring i eget yrkeskunnande och god förmåga att bedöma och värdera egenskaper som gör visuella budskap intressanta och kommunikativa.

Juryn för interaktiv design och rörlig bild: Ingrid Sydow, Arvid Tappert, Anne Hellman Vold, Erik Arheden, Leo Sandberg och Finsta.

Juryn för grafisk design: Clara von Zweigbergk , Linnea Lofjord, Matilda Flodmar, Pascal Prosek, Stefania Malmsten och Maria Glansén.

Juryn för illustration: Björn Atldax, Vejde Gustafsson, Anna Kask, Kolbeinn Karlsson, Jeanette Steinsland och Sara Singh.

En ny jury utses varje år av Kolla!s referensgrupp. I år medverkar Caroline Agné, Josefine Engström, Magnus Ericsson, Karl Grandin, Nina Hemmingsson och Calle Nilsson i referensgruppen.

Juryn söker och tar hänsyn till:

  • Visar bidraget på utveckling inom området?
  • Ambition vs utförande. Går tanken och handen åt samma håll?
  • Idéinnehåll, bygger arbetet på en genomarbetad idé?
  • Konstnärlig kvalité
  • Hantverk
  • Helhet
  • Detaljer

Resultatet av juryns arbete ska ge en god bild av vad svenska illustratörer och grafiska formgivare vill och kan göra just nu. Guld- och silverdiplom delas ut i urvalet av de inlämnade bidragen (inte utifrån produktion utanför tävlingen).