Grafisk design

Identitetsdesign: kan vara till exempel logotyper, typsnitt och profilprogram, varumärkesbyggande kampanjer.

Förpackning/skyltmaterial/informationsdesign: Förpackningar för produkter t ex film, musik, spel, livsmedels-, hushålls- och skönhetsprodukter. Skyltsystem, till exempelvis sjukhus, butiker, museer eller liknande. Informationsdesign, förutom skyltar till exempel kartor, symboler eller instruktionsmaterial.

Böcker: Böcker, skönlitteratur, konstböcker, fackböcker och läromedel.

Tidningar: Tidningar, tidskrifter, magasin – digitala likväl som i tryckt form. Även broschyrer, årsredovisningar och liknande publikationer.

Studentarbete

Övrigt: Grafisk design som inte passar in i någon av ovanstående kategorier.