Rörlig bild och interaktiv design

Spel & appar: En app kan ju vara lite vad som helst, men här menar vi appar till bland annat iPad, iPhone och Androidtelefoner. Spel kan vara till alla plattformar

Webbdesign: Om du har gjort webbdesign som en del av till exempel en hel visuell identitet, så är det bättre att skicka in bidraget under kategorin Grafisk design. Det vi mena

Film: det kan vara animation eller motion graphics, musikvideor, kortfilmer, tv-reklam, vinjetter, film och tv-grafik etc.

Studentarbeten

Övrigt: Övrigt är allt som hör till rörlig bild och interaktiv design men som inte riktigt passar i de andra kategorierna.