Tävlingsavgift

Att delta i Kolla! kostar 600 kronor inklusive moms.

Medlemmar i Svenska Tecknare betalar 400 kronor inklusive moms.

Studenter betalar 200 kronor inklusive moms.

I priset ingår att man får skicka in två bidrag. För varje ytterligare bidrag betalar man en avgift till.