Vad bedömer juryn?

Juryn söker och tar hänsyn till:

  • Visar bidraget på utveckling inom området?
  • Ambition vs utförande. Går tanken och handen åt samma håll?
  • Idéinnehåll, bygger arbetet på en genomarbetad idé?
  • Konstnärlig kvalité
  • Hantverk
  • Helhet
  • Detaljer

Resultatet av juryns arbete ska ge en god bild av vad svenska illustratörer och grafiska formgivare vill och kan göra just nu. Guld- och silverdiplom delas ut i urvalet av de inlämnade bidragen (inte utifrån produktion utanför tävlingen).

Kategorierna hittar du här.