Vi gör Kolla! 2013

ProjektledareJenny Lindahl Persson

Kommunikation: Catherine Jarl och Jenny Gustafsson

Webben är byggd i wordpress av Clinton Agency, under ledning av Rickard Westerlind.

Kolla! arrangeras av Svenska Tecknare. Projektledare för 2013 är Jenny Lindahl Persson. Jury, inriktning, kategorier, tävlingsregler har tagits fram i samarbete med en referensgrupp bestående av Caroline Agné, Josefine Engström, Magnus Ericsson, Karl Grandin, Nina Hemmingsson och Calle Nilsson.

För det redaktionella innehållet skapat av Daniel Golling och Märta Thisner ansvarar Josefine Engström. Upplägget har gjorts av Josefine Engström och Caroline Agné.

Reportage: Daniel Golling

Podcasts: Summit

Fotoreportage: Märta Thisner

Grafisk design av Martin Frostner Studio.

Curator för utställning är Caroline Agné.

Samarbetspartners: Elanders Fälth & Hässler, Antalis, 48h

Juryn för interaktiv design och rörlig bild: Ingrid von Sydow, Arvid Tappert, Anne Hellman Vold, Erik Arheden och Leo Sandberg.

Juryn för grafisk design: Clara von Zweigbergk , Linnea Lofjord, Matilda Flodmar, Pascal Prosek, Stefania Malmsten och Maria Glansén.

Juryn för illustration: Björn Atldax, Vejde Gustafsson, Anna Kask, Kolbeinn Karlsson, Jeanette Steinsland och Sara Singh.