Göteborgs klimatpåverkan

Illustration - Läromedels- och faktaillustration

Om Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad

Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt.

Om det klimatstrategiska programmet

Göteborg har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050. För att nå målet har Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad arbetat med att ta fram ett förslag till klimatstrategiskt program som visar hur den långsiktiga planen för att minska Göteborgs klimatpåverkan ska se ut.

Om idén
För att nå klimatmålen krävs förståelse och en medvetenhet om och hur våra handlingar idag påverkar klimatet i framtiden både på samhälls- och individnivå. Detta gäller även beslutsfattarna som i första hand tar del av det klimatstrategiska programmet. Med hjälp av pedagogiska illustrationer där Göteborg fått utgöra canvas kan betraktaren se hur import/export, utsläpp från transport, energi och industri, samt privatpersoners levnadsvanor ska se ut 2050 för att klimatmålen ska uppnås.

Medverkande

Emelie Lindh, Grafisk Formgivare
Kim Nilsson, Projektledare
Sara Persson, Copywriter
Fler bilder:

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.