1.2 Reklamillustration

Illustration till reklamkampanjer, annonser, promotionmaterial etc. Kan tangera till exempel omslags- och förpackningsillustration, men skicka in i den kategori som känns närmst. Är det animation till webbanners eller reklamfilm ska det istället skickas in i rörlig bild.