1.3 Läromedels- och faktaillustration

Gäller det illustration till läroböcker, nationalnyckeln, uppslagsböcker, undervisningsmaterial på webben och allt annat som rör fakta och läromedel, om det inte är rörlig bild.