1.6 Omslags- och förpackningsillustration

Alla typer av omslags och förpackningsillustration: plastkassar, mjölkpaket och parfymplaskor samsas här med illustrationer till bokomslag.