1.8 Studentarbeten

För illustrationer i kategorin student gäller att de ska vara producerade inom ramen för skolans/utbildningsinstitutets läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 31 januari 2013 – 31 januari 2014. De kan annars tillhöra vilken som helst av de övriga kategorierna inom illustration. Studentarbetet kan alltså vara redaktionellt eller förpackningsillustration till exempel.