2.10 Studentarbeten

För grafisk design i kategorin student gäller att den ska vara producerad inom ramen för skolans/utbildningsinstitutets läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 31 januari 2013 – 31 januari 2014. Den kan annars tillhöra vilken som helst av de övriga kategorierna inom grafisk design. Studentarbetet kan alltså vara bokdesign eller reklam till exempel.