2.4 Informationsdesign

Design med syfte att göra information lättilgänglig och begriplig. Manualer, navigeringshjälp, informationsbrochyrer, informationsgrafik, kartor och sånt. Kan tangera skyltdesign, men avgör själv vad som ligger närmast till hands.