2.9 Öppen

Allt som är grafisk design, men som inte passar in i de ovanstående kategorierna. Har du gjort ett nytt typsnitt? Eller ett t-shirttryck? Skicka in det här då.