3. Rörlig bild

Rörlig bild-juryn bedömer allt från dataspel och reklamfilm till konstfilm och webbprojekt baserad på rörliga bilder. Filmerna/animationerna/vinjetterna och så vidare ska vara publicerade i Sverige, under perioden 31 januari 2013 – 31 januari 2014.

För studenter gäller istället att de ska vara producerade inom ramen för skolans/utbildningsinstitutets läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 31 januari 2013 – 31 januari 2014