4. Mod och misslyckanden

Årets specialkategori! Vi är övertygade om att några av de bästa arbeten som gjorts aldrig blivit förverkligade. Många gånger kan det dessutom röra sig om åtskilliga obetalda arbetstimmar som är nedlagda i verket.

Nu får de en chans tillåterupprättelse genom årets specialkategori.

För kategorin ”mod och misslyckande” gäller det att det inskickade bidraget ska vara refuserat eller på annat sätt stoppat, fast du tyckte att det var bra.

Det kan vara en pitch du inte fick, en idé som kunden ratade, en bilderbok som inte blev utgiven eller egentligen vad som helst som faller inom ramen.

Både grafisk design, illustration och rörlig bild är med. Leta i arkiven och visa världen hur den borde ha sett ut.