Q&A om tävlingsreglerna

Vad kan jag skicka in?

För alla kategorier utom studentkategorierna och ”Mod och misslyckanden” gäller att arbetet måste vara publicerat i Sverige, under perioden 31 januari 2013 – 31 januari 2014.

För studenter gäller istället att de ska vara producerade inom ramen för skolans/utbildningsinstitutets läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 31 januari 2013 – 31 januari 2014.

För kategorin ”mod och misslyckande” gäller det att det inskickade bidraget ska vara en pitch du inte fick, en idé som kunden ratade, en bilderbok som inte blev utgiven eller egentligen vad som helst som faller inom ramen.

För alla kategorier gäller att du ansvarar för att du som skickar in antingen själv är upphovsman eller har fått godkännande för deltagande från alla inblandade upphovsmän.

När kan jag skicka in?

Bidrag måste lämnas in mellan den 3 och 31 mars. För sent inlämnade bidrag kommer inte att behandlas. Däremot kommer ofullständiga bidrag kunna kompletteras även efter att tävlingen stängt, till exempel om ni missat att skriva dit någons namn, eller vill lägga till fler bilder. Den som tävlar ansvarar själv för att medverkande upphovsmän namnges korrekt.

Vilken kategori ska jag välja?

Du gör själv en bedömning av var ditt bidrag passar bäst, men var lugn. Om det skulle vara så att du valt ”fel” och ditt bidrag fungerar bättre i någon annan kategori, så kommer vi att flytta på det.

Hur många kan vinna?

I varje kategori nomineras minst fem bidrag. Dessa publiceras med bild och beskrivning, samt upphovsmän i Kolla!-katalogen.

Av de nominerade bidragen utses ett guld och ett silver. Vilka dessa blir tillkännages på prisutdelningen i november.

Sammanlagt rör det sig alltså om minst 125 nominerade, varav 25 guld och  25 silver.

Juryn kan även välja att utse särskilda heders- eller specialpriser. Alla bidrag som skickats in kommer också att kunna tävla om publikens specialpris, som avgörs genom omröstning på webben.

Hur bestäms juryn?

Jurysammansättningen speglar ämnesområdet från olika håll – yrkesutövarnas, uppdragsgivarnas, kritkernas, från olika delar av världen och av Sverige, och med olika kompetensområden som specialitet.

En jury för varje huvudkategori utses av Kolla!s projektledare Jenny Lindahl Persson i samråd med referensgruppen, som i år bestått av Martin Frostner, Camilla Wallander, Erik Arheden, Maryam Fanni och Björn Atldax, och i samarbete med juryansvarig Jenny Gustafsson. För specialkategorin ”Mod och misslyckande” kommer en gemensam jurybedöming att göras.

De som inte får sitta i jury är de som sitter i styrelsen eller arbetar heltid för Svenska Tecknare samt de som satt i juryn förra året.

Vad bedömer juryn?

Juryn ser till hela bidraget, och då ingår både koncept, idé, hantverk, genomförande, detaljer, strategisk lösning, dokumentation och helhetsintryck.

Särskilt tittar juryn på om bidraget visar på utveckling inom området.

När sammanträder juryn?

Först träffas juryn i april, och går igenom alla bidrag så som de är inlämnade på webbsidan, och väljer ut om det är några de tycker att de behöver se fysiska arbetsprover på, och vilka som går vidare till nästa diskussionsomgång. Därefter arbetar vi med att begära in de arbetsprover som juryn behöver. Det är upp till de tävlande att skicka in och stå för porto/frakter av dessa. En andra omgång genomförs sedan preliminärt i juni.

Och när får man veta om man vunnit?

Vi planerar att släppa vilka som nominerats i oktober. Då kommer också alla inskickade bidrag ligga synliga på webben, och vi kommer att hålla en webbomröstning om publikens specialpris, där alla bidrag kommer att delta.