Regler

Tävlingen är öppen för alla yrkesverksamma grafiska designers, illustratörer, animatörer, serietecknare, art directors och regissörer, samt för studenter vid skolor för grafisk formgivning och illustration.

Inlämnade bidrag skall vara arbeten som publicerats under perioden 31 januari 2013 – 31 januari 2014. För kategorin ”mod och misslyckande” finns ingen särskild tidsgräns.

För studenter gäller istället att de ska vara producerade inom ramen för skolans/utbildningsinstitutets läroplan/verksamhet eller som en uppgift inom utbildningen under perioden 31 januari 2013 – 31 januari 2014.

Man kan tävla i kategorierna grafisk design, illustration och webb/rörlig bild. Varje kategori har flera underkategorier, såsom till exempel identitetsdesign, förpackning, musikvideos, böcker, serieromaner och redaktionell illustration.

Kolla! är en tävling som arrangeras av Svenska Tecknare. Svenska Tecknare jobbar för att kreatörer inom våra yrkesområden ska få skäligt betalt. En grundförutsättning för detta är att upphovsrätten respekteras eftersom just denna är upphovsmannens handelsvara. Upphovsrätten är enkel; om du ska förfoga över ett material som inte är ditt, fråga upphovsmannen eller den som sitter på rättigheterna om lov. Ett relevant exempel för skulle kunna vara följande:

Säg att upphovsmannen Anna Persson gjort en affisch för Museet. Hon har själv gjort form och bild till affischen. Upphovsrätten uppkommer alltid hos den fysiska upphovsmannen så om hon inte avtalat bort rättigheterna till museet kan hon skicka in sin affisch till tävlingen utan att stämma av med någon. Om museet däremot har avtalat till sig rättigheterna till affischen måste museet godkänna att Anna skickar in affischen och tävlar. Om du är osäker på vem som sitter på rättigheterna till ett arbete du är på väg att skicka in rekommenderar vi dig att kolla upp detta med din kund samt informera kunden.

Kolla! är angelägna om att den text du skickar in tillsammans med ditt bidrag är korrekt samt att alla rättigheter till bidraget är klarerat. Vi har inte möjlighet att själva gå igenom bidrag för stämma av att alla uppgifter är korrekta. Det är du som skickar in material till tävlingen som ansvarar för att:

  • tävlingsbidrag inte strider mot marknadsföringslagen, annan marknadsrättslig lagstiftning, lagen om namn och bild i reklam, personuppgiftslagen, immaterialrättslig lagstiftning, branschpraxis eller etiska regler eller andra för marknadsföring eller i övrigt tillämpliga lagstiftningar.
  • den text och beskrivning du skriver till ditt bidrag är korrekt.
  • uppdragsgivaren har godkänt att bidraget skickas in till tävlingen.
  • tävlingsbidraget inte är ett plagiat eller ursprungligen formgivet av någon annan.
  • det inte föreligger hinder mot att bidraget/en kan visas i samtliga media i såväl i som utanför Sverige.
  • alla bilder levereras högupplösta.
  • Kolla! erhåller rätten att utan ersättning få rätten att förfoga över inskickade bidrag att använda som pressbilder, i anslutning till artiklar om Kolla!, i utställnings- och filmsammanhang, på webbplatser, vid nomineringssammanhang samt i katalogen.

Läs också Q&A om tävlingsreglerna.