Vi gör Kolla!

Kolla! arrangeras av Svenska Tecknare, intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Svenska Tecknare startade Kolla! och har organiserat tävlingen årligen sedan 2003.

Syftet med att starta tävlingen var att synliggöra och uppmärksamma upphovsmännen, kreatörerna, av illustration, grafisk design och rörlig bild.

Svenska Tecknares styrelse beslutar om riktlinjer för och finansiering av Kolla!

Produktionen av Kolla! sköts av Svenska Tecknares kansli. En referensgrupp har arbetat fram den konstnärliga och tematiska inriktningen. Speciellt utvalda jurygrupper som arbetar oberoende bedömer bidragen. Den grafisk designen läggs ut på en formgivare. Vi samarbetar med partners som hjälper oss med olika delar av tävlingen.