Approaching (the) Book as Matter

Guld – Grafisk design - Studentarbeten

Juryns motivering

Ett väl genomfört studentarbete som utforskar boken som objekt i en digital samtid.

Beskrivning

Approaching (the) Book as Matter handlar om att närma sig boken som materialitet samt lyfta dess fråga om betydelse. Som formgivare undersöker jag ett koncept av bokens varande och potentiellt icke-varande i en digital tidsålder. Vad är en bok idag? Syftet med arbetet är att mediera samt belysa idén om ett format i flux.

Manifestationen av Approaching (the) Book as Matter skapar och tydliggör fluxet genom att ställa materiell bokkropp och dess representation i tvådimensionell i bild i relation till varandra. Det för att påvisa en osäkerhet kring någots egentliga dimension. I utställningsrummet är den tematiska idén att iscensätta den fysiska bokens död. Fem materiella bokkroppar vilar på en marmorsten framför tre bilder. Bilderna är fotografier av tre utav böckerna mot olika backdrops. Kring stenen finns ett band som presenterar projektets titel.

Genom att ställa materialitet i direkt relation till dess avbildning rubbas möjligheten till fullvärdig uppfattning om någots egentliga varande. Den abstrakta idén om vad en bok är i en digital tidsålder blir således en central fråga utan direkt svar, och kanske är det exakt där vi befinner oss.

Med arbetet har jag för avsikt att bidra till en kritisk diskussion som är aktuell inom grafiska designcommunityn, samt tillgängliggöra diskussionen för allmänheten genom att gestalta den. Approaching (the) Book as Matter är mitt examensarbete på masternivå från HDK – Hägskolan för design och konsthantverk, 2015.

De tre bildernas självförklarande titlar är: ”Book made of paper, illustrating a paper stack”, ”Red, green and blue book” och ”If opened”.

Medverkande

Maria Seipel, Grafisk formgivare
Fler bilder:

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.