I’ve never been fond of reality

Silver – Illustration - Studentarbeten

Juryns motivering

Det gåtfulla, labyrintliknande verket lockar alla som vill gå lite vilse. Det väl sammanhållna temat grenar ut sig i en mängd olika material och är en befriande lösning på ett olösligt problem.

Beskrivning

Med utgångspunkt i Fredric Jamesons välkända citat ”Det är lättare att föreställa sig jordens undergång än kapitalismens slut” har jag utforskat förhållandet mellan lek, dagdrömmar och vårt ekonomiska system.

Statsvetaren Wendy Brown menar att vi lever i en tid med ett akut behov av alternativa rum, både fysiska och mentala, där en alternativ längtan kan växa fram. I mitt examensprojekt tittade jag närmare på detta rum – vad skulle det kunna vara, hur fungerar det, hur skulle det se ut?

Genom att fördjupa mig i lekteori har jag försökt översätta lekens förutsättningar till en rumslighet och därigenom utforska hur leken kan fungera som en startpunkt för förändring.

Resultatet av mitt arbete blev både en teoretisk text och en labyrintliknande, interaktiv installation i wellpapp med syfte att outtalat trigga besökarnas “lekcentra”, en särskild plats i hjärnan.

——

Departing from the infamous Fredric Jameson
quote ”It’s easier to imagine the end of the world than the
end of capitalism” I have investigated the relationship between play, daydreaming and economical system.

Political scientist Wendy Brown has argued that we exist at a time in history where we have an urgent need for alternative spaces, both in the physical room and in the mind, where an alternative longing can
grow. In my degree project I have taken a closer look at this space
– what could it be, how does it work, what would it look like if it was made real?

By exploring play theory I try to understand how and if play can be triggered and how this can be translated into a space. By deepening my knowledge about imagination and the relation between
imagination and social development, I try to seek answers to how play can be used as a starting point for change.

By treating play as a space in a double sense
–both as a physical room and a special place inside
us, I explore the possibilities this space has for creating new dreams

This is also a project where I try to restore my own belief in storytelling as something beyond escapism.
Aiming to create an inbetween, a fusion between scenography, illustration and installation, I seek to create a platform where my work can be the basis for new discussions and meetings. By exploring the
performative elements of a room I want to invite the visitor to enter the image and merge with the content.
I want to create a work that embraces the visitor and that
can be experienced on many different levels depending on the visitor’s interest, age and prerequisites.

Medverkande

Maline Casta, Skapare av verket
Fler bilder:

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.