Från vänster, rad 1: Grafisk design-juryn: Barbro Ohlson Smith (foto: Ivar Sviestins), Sofie Hannibal (foto: Brian Buchard), Jonas Williamsson (foto: Johan Wennerström), Eric Ericson (foto: Carola Grahn). Från vänster, rad 2: Rörlig bild-juryn: Peter Ström (foto: Daniel Eskils), Vian Tahir (foto: Nätaktivisterna), Roxy Farhat (foto: Amanda Horne ETC), Petter Karlsson (foto: Alison De Mars), Från vänster, rad 3: Andreas Kittel (foto: Ola Kjelbye), Lovisa Burfitt (foto: Nicho Södling), Anna Höglund (foto: Stefan Tell), Joakim Pirinen (foto: Caroline Andersson).

Jury

Vi är mycket stolta över att få presentera de personer som i år kommer att gå igenom, granska, diskutera och hylla de bidrag som har kommit in, nämligen Kolla!s jurygrupper.

En bra jurysammansättning är bland det viktigaste för tävlingen. Vi vill att de ska representera alla de kompetenser som krävs för att bedöma bidragen i de olika underkategorierna korrekt, vi vill att de ska stå för både tradition och förnyelse, och ha ett levande engagemang och en stark förankring i eget yrkeskunnande. Dessutom måste de ha god förmåga att bedöma och värdera egenskaper som gör visuella budskap intressanta och kommunikativa. Sammansättningen i varje jury ska ge god dynamik och intressanta diskussioner.

Det är med detta som vägledning som årets jurymedlemmar har blivit utvalda.

Fv rad 1: Grafisk design-juryn: Barbro Ohlson Smith (foto: Ivar Sviestins), Sofie Hannibal (foto: Brian Buchard), Jonas Williamsson (foto: Johan Wennerström), Eric Ericson (foto: Beckmans designhögskola). Fv rad 2: Rörlig bild-juryn: Peter Ström (foto: Daniel Eskils), Vian Tahir (foto: Nätaktivisterna), Roxy Farhat (Amanda Horne ETC), Petter Karlsson (foto: Alison De Mars), Fv rad 3: Andreas Kittel (foto: Ola Kjelbye), Lovisa Burfitt (foto: Nicho Södling), Anna Höglund (foto: Stefan Tell), Joakim Pirinen (foto: Caroline Andersson).

Från vänster, rad 1: Grafisk design-juryn: Barbro Ohlson Smith (foto: Ivar Sviestins), Sofie Hannibal (foto: Brian Buchard), Jonas Williamsson (foto: Johan Wennerström), Eric Ericson (foto: Carola Grahn). Från vänster, rad 2: Rörlig bild-juryn: Peter Ström (foto: Daniel Eskils), Vian Tahir (foto: Nätaktivisterna), Roxy Farhat (foto: Amanda Horne ETC), Petter Karlsson (foto: Alison De Mars), Från vänster, rad 3: Andreas Kittel (foto: Ola Kjelbye), Lovisa Burfitt (foto: Nicho Södling), Anna Höglund (foto: Stefan Tell), Joakim Pirinen (foto: Caroline Andersson).

I juryn för Grafisk design sitter:
Ordförande: Eric Ericson, formgivare, förläggare och författare samt programansvarig för Visuell Kommunikation på Beckmans Designhögskola
Sofie Hannibal, illustratör och grafisk formgivare på Hvass&Hannibal, Köpenhamn
Barbro Ohlson Smith, grundare och creative director på designbyrån Ohlsonsmith
Jonas Williamsson, grafisk formgivare

I juryn för Illustration sitter:
Ordförande: Lovisa Burfitt, illustratör verksam i Frankrike
Andreas Kittel, design director på Happy F&B
Anna Höglund, illustratör och författare
Joakim Pirinen, serietecknare och illustratör

I juryn för Rörlig bild sitter:
Ordförande: Petter Karlsson, play designer på Toca Boca
Vian Tahir, kommunikationsansvarig på Nätaktivisterna samt frilansande skribent och föreläsare
Peter Ström, grafisk formgivare på Konst & Teknik
Roxy Farhat,  video- och performancekonstnär och musikvideoregissör

I år kommer juryns arbete att präglas av en större transparens än tidigare Kolla!-omgångar. De kriterier som juryn bedömer bidragen efter, såsom att ta i beaktande hur hur uppdraget såg ut, vilket problem som ska lösas och vilken som är den tänkta målgruppen för bidraget kommer att redovisas som underlag för varför just de bidrag som vinner har vunnit.