2018-05-17
Okategoriserade
Just nu förbereder Svenska Tecknare nästa Kolla!, som kommer att äga rum under 2019. För att utveckla konceptet sker genomförandet... Läs mer
2018-05-17
Okategoriserade
Kolla! är en av Sveriges främsta bild- och formutmärkelser och har arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2003. Kolla! är en... Läs mer