Foto: Maja Hjort

Kolla!s kuratorer Gustav Granström och Nina Hemmingsson

Gustav Granström och Nina Hemmingsson, kuratorer för Kolla! 2020, här berättar de om urvalsprocessen i Kolla! som i år genomförs i ett helt nytt format.

Hur skiljer sig Kolla! 2020 jämfört med tidigare upplagor av Kolla?
G: Svenska Tecknare har ett nytt format för Kolla! 2020. Förhoppningen är att kunna utveckla formatet från gång till gång, men största skillnaden är att det istället för priser nu handlar om utmärkelser som ur olika perspektiv belyser och förklarar värden och kvaliteter ur föreningens yrkesområden. Urvalsprocessen för utmärkelserna bygger på uppsökande runt om i landet istället för inskickade bidrag.

N: Ja det är ju helt omgjort. Jag har varit med i juryn tidigare och allt är nytt sedan dess. Det som jag tyckte var största skillnad nu var att jag fick komma in i processen ganska sent denna gång när ett stort urval redan gjorts och bara 30 bidrog återstod. Det gjorde att vi hade god tid att titta på varje verk och sätta oss in i det, vilket var väldigt positivt. Det är den mest konkreta skillnaden för mig, att valet känns så mycket mer genomarbetat.

Det är ett mycket mer aktivt juryarbete i år, med en stor grupp av personer som varit ute och letat över hela landet.

Berätta om er roll i Kolla! 2020?
N: Vi har haft olika roller. Gustav är mer involverad, jag har varit med som kurator med honom. Så min roll har varit att titta på bidragen och valt ut en vinnare i varje kategori.

G: Ja vi har haft lite olika roller, den roll som jag blivit tillfrågad att jobba med har varit att ansvara för urvalet och presentationen av pristagarnas arbeten och rapportera kring urvalet, allt i nära samarbete med Svenska Tecknare.

I kurator-rollen har det handlat om att få en uppfattning om samtiden, om vad som händer just nu. För att få bättre känsla för det har jag gjort intervjuer med 10-15 olika personer som har bra koll på ämnet. Bland annat med Sara Teleman, professor i illustration, Johanna Lewengard, professor i grafisk design, Lotta Sjöberg, illustratör och Jonas Andersson, VD Brand Union.

Vad ser ni är det viktiga med ert uppdrag av Kolla! 2020?
G: Det viktiga med vårt arbete är att lyfta upp de yrkesroller som Svenska Tecknare representerar och stärka deras profession och möjligheter. Det är det absolut viktigaste, att visa på vilka fantastiska saker som görs och att vi kan bidra med att inspirera och formulera vikten och värdet av kreation.

Vilka är urvalskriterierna när ni väljer ut de slutliga 10 bidrag som kommer vara med i utställningen på Kolla!-dagen?
N: Svenska Tecknare har formulerat väldigt bra kriterier inför urvalet, såsom att utgå från kvalitet och att titta på kreatörer och arbeten som syftar framåt. Så egentligen var det bara att följa det och använda vår kunskap.

G: Det är 40 yrkesverksamma ledande experter som först valt ut 120 nominerade. Sedan har en andra urvalsgrupp om 4 personer valt ut 30 arbeten från de 120, och det är här vi kommit in och valt ut de slutgiltiga tio som kommer få utmärkelsen. Hela processen har varit bra förberedd och väl genomtänkt av Svenska Tecknare. Det har varit så många steg och många olika människor som varit med och tyckt till vilket gjort att när vi två kommit in har vi fokuserat på kvalitet.

N: Att göra det på det här sättet minskar risken för att det blir prestige hos enskilda jurymedlemmar. När man inte är med från första urvalet till sista utan varje jurymedlem är med i en avgränsad del av processen. Jag tror att det resulterar i att man håller sig mer alert, och gör mer välgrundade beslut.

Vilka kreatörer lyfts fram i Kolla! 2020? Finns det t.ex. relativt okända kreatörer med i urvalet?
G: Urvalet är ju gjort helt anonymt – vi har fått nummer på respektive nominerad, utan namn eller bakgrund och gjort urvalet bara genom att titta på bilderna och läsa texterna om respektive projekt.

Sedan ska man ju säga att i valet av de 40 insamlarna fanns en tanke om demografisk och geografisk spridning, för att få till ett bra urval från hela landet. Men bidragen har valts genom anonyma processer.

N: Ja det var skönt att bidragen presenterades anonymt för oss så att vi inte blev påverkade av det utan tog beslult grundade på kvalitet.

Det var väldigt många intressanta bidrag i år som höll mycket hög kvalitet, det känns väldigt roligt och hoppfullt. Men det gjorde det såklart ännu svårt att välja.

När och var presenteras de 30 nominerade?
Den 18 februari presenteras de nominerade på vår hemsida: www.kolla.se

Information om Nina Hemmingsson och Gustav Granström:
Nina Hemmingsson gick ut Kunstakademiet i Trondheim -00 och har sedan dess varit verksam konstnär och serietecknare. Hon har gett ut ett tiotal serieböcker och en diktsamling och är närmast aktuell som illustratör till boken ”Alla kan dö” (med text av Anna Lindman), som utkom hösten -19.

Gustav Granström gick ut Konstfack, Grafisk Design, 2007 och är idag VD, varumärkes- och designstrateg på varumärkesbyrån IVY Agency. Utöver det har han även undervisat på bland annat Berghs School of Communication, Beckmans, HDK och KHIO – Oslo National Academy of the Arts.

Logga in

Om du inte har något konto kan du skapa ett här.

Skriv in koden du fått skickad till dig för att logga in.

← Avbryt

Kolla din inkorg!

Vi har skickat ett e-postmeddelande till dig med vidare instruktioner hur du återställer ditt lösenord.