Kolla!-dagen 23 april

Kolla! 2020 kulminerar den 23 april i Stockholm med en ceremoniell dag fylld av branschsamtal samt en utställning med de nominerade verken och en högtidlig utdelning av de tio utmärkelserna. Dagen går under namnet Kolla!-dagen.

Byrå: IVY Agency, Foto: Nemo Hinders Stocklassa

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm
Datum: 23 april 2020
Tid: Panelsamtal kl 13.00-17.00. Ceremoni på kvällen kl 17.30-21.
Kostnad: Dagen är avgiftsfri, men vid utebliven närvaro trots anmälan debiteras 200 kr. Sista dag för att lämna återbud är 20 april.
Resebidrag: Bor du mer än 10 mil utanför Stockholm ersätter vi med 10 kr/mil. Gäller endast för Svenska Tecknares medlemmar. Kontakta info@svenskatecknare.se för mer info.
OSA via denna länk: http://eepurl.com/gTkh3v

Kolla!-dagen kommer att äga rum på Tändstickspalatset i centrala Stockholm där det tillkännages vilka tio av de kvarvarande trettio förslagen som kommer ingå i den mobila utställningen för Kolla! 2020. Under dagen kommer de tio verken ställas ut och en högtidlig utdelning av de tio utmärkelserna äga rum.

Dagen kommer även bjuda på branschsamtal och workshops. Tematiken på samtalen är kopplat till VÄRDE från olika samhällsperspektiv och på hur strukturella samhällsförändringar kan komma att påverka förutsättningarna för Svenska Tecknares medlemmar. Kolla!-dagen syftar till att lyfta bildens värde och bidra till ett levande samtal kring kultur, konst och samhälle och stora delar av dagen kommer att vara öppen för allmänheten.

Dagens program:
Kolla!-dagen är uppdelad i tre pass och avslutas med en ceremoni med mingel. Du kan anmäla dig till samtliga delar av dagen eller välja ut det du vill gå på. Fler namn tillkommer. Dagen kommer att live-streamas för dig som inte kan närvara på plats.

–> Panelsamtal pass 1, kl 13.00-14.30

Svenska Tecknare hälsar välkomna och Anna Söderbäck, Direktör Konstnärsnämnden, inviger.

Hur värderas upphovspersonen i dag? (Pass 1)
Hur värderas upphovspersonen och konstnärligt ägande i vår samtid?
Upphovsrättsdirektivet från våren 2019 har varit omtalad och satt igång diskussionen om hur vi tänker kring ägande och upphovsrätt i den digitala miljön.
Medverkande: Juristen Sanna Wolk, expert på immaterialrätt och Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson S.

Visuell bildning för vår tid (Pass 1)
Vårt samhälle präglas av en oändlig mängd flöden av bilder. Är det dags att på allvar diskutera hur visuell bildning kan hjälpa oss att förstå vår omvärld? Hur görs det?
Medverkande: Anette Novak, Generaldirektör Statens Medieråd, Alexandra Falagara, designer på Bastion Agency Studio Lab och Lotta Sjöberg, serietecknare och illustratör.

–> Panelsamtal pass 2, kl 14.50-16.00

Ekonomiska kriser och värdet av design (Pass 2)
Föder ekonomiska kriser konstnärlig kreativitet eller är det bara en myt? Hur påverkar de ekonomiska konjunkturerna kreatörer och hur hänger det ihop med värdet av design?
Medverkande: Rasmus Fleicher, forskare ekonomisk historia SU, Lisa Lindström, VD Doberman och Jonas Andersson, Brand Union.

Inköp av bild och form, vad bestämmer värdet? (Pass 2)
Vilka kriterier spelar in när visuell kommunikation ska köpas in? Vad höjer/sänker värdet? Hur kan upphovspersonen påverka värdet?
Medverkande: Maria Widemar, VD och agent Acne samt inköpare av illustrationer, Johan Edström, executive producer, The Chapel Films och Richard Villard, grundare och kreativt ansvarig för The KIND Collective.

–> Panelsamtal pass 3, kl 16.10-17.00

Bilderböckers ekonomiska kretslopp (Pass 3)
Hur förhåller sig bilderböckers konstnärliga värde till den marknadsmässiga utmaningen som dem står inför? Hur kan bildskaparna överhuvudtaget överleva intäktsmässigt på att arbeta med bilderböcker?
Medverkande: Sara Lundberg, konstnär, illustratör och författare

Den farliga bilden (Pass 3)
Hur står det till med yttrandefriheten i Sverige och Europa? Vad anser dem allt fler auktoritära regimer som tar makten om det fria ordet? Hur påverkas värdet och kreativiteten när skaparen tvingas kompromissa kring yttrandefrihet av rädsla för sin egen säkerhet?
Medverkande: Jesper Bengtsson, ordförande PEN.

Ceremoni och mingel, kl 17.30-21.00