Kolla!-dagen 23 april

Kolla! 2020 kulminerar den 23 april i Stockholm med en ceremoniell dag fylld av branschsamtal, workshops, utställning med de nominerade verken och en högtidlig utdelning av de tio utmärkelserna. Dagen går under namnet Kolla!-dagen.

Kolla!-dagen kommer att äga rum på Tändstickspalatset i centrala Stockholm där det tillkännages vilka tio av de kvarvarande trettio förslagen som kommer ingå i den mobila utställningen för Kolla! 2020. Under dagen kommer de tio verken ställas ut och en högtidlig utdelning av de tio utmärkelserna äga rum.

Dagen kommer även bjuda på branschsamtal och workshops. Tematiken på samtalen är kopplat till VÄRDE från olika samhällsperspektiv och på hur strukturella samhällsförändringar kan komma att påverka förutsättningarna för Svenska Tecknares medlemmar. Exempel på ämnen som kommer att diskuteras är visuell bildning, ekonomiska kriser och värdet av design, upphovspersonens värde och mycket annat.

Kolla!-dagen syftar till att lyfta bildens värde och bidra till ett levande samtal kring kultur, konst och samhälle och stora delar av dagen kommer att vara öppen för allmänheten.