Om Kolla!

Kolla! är en av Sveriges främsta bild- och formutmärkelser och har arrangerats av Svenska Tecknare sedan 2003. Kolla! är en unik arena i Sverige för samtida grafisk design, illustration, serier, rörlig bild och interaktiv design, och utmärker sig genom att sätta kreatören i fokus.

Svenska Tecknare startade Kolla! för att synliggöra enskilda kreatörer och deras verk inom bild- och formområdet. Syftet var att belysa värdet av kvalitet och hantverk och samtidigt vara en mötesplats för branschen.

Kolla! har under årens lopp varierat i utförande. Kolla! har under flera år varit en jurybedömd tävling där oberoende jurygrupper bedömer bidragen utifrån bestämda kriterier. Inom ramen för Kolla! har även utställningar, samtal, prisutdelning och en publikation ingått.

2020 ändras konceptet. En kuratoriell urvalsgrupp kommer istället aktivt att söka upp verk i hela landet, parallellt med möjligheter att nominera. Det slutgiltiga urvalet representerar en bredd av visuella uttryck, som speglar vår tid och samtidigt pekar framåt. Kolla! avslutas med Kolla!-dagen 23 april 2020, en heldag med utställning, ceremoni och seminarier.

Svenska Tecknares styrelse beslutar om riktlinjer för Kolla! liksom för finansiering av projektet. Produktionen görs av en extern projektledare tillsammans med Svenska Tecknares kansli.

Läs gärna mer om de olika urvalsprocesserna genom att klicka på rubrikerna till vänster på denna sida eller ta del av tidigare Kolla!-projekt i arkivet.