Andra urvalet

En extern urvalsgrupp har i det andra urvalet gått igenom de 120 förslagen och valt ut tre förslag per kategori. Av de 120 förslagen blev 30 kvar.

Urvalsgruppen för Kolla! 2020 bestod av Jonas Topoco, Hanna Edghill, Sara Teleman och Anneli Furmark.